بیماری خانوادگی

اعتیاد یک بیماری خانوادگی است، بهبودی هم می بایستی که خانوادگی باشد

امروزه نقش خانواده در کمک به درمان بیماریهای مختلف بسیار حائز اهمیت شناخته شده که در این میان، بیماری اعتیاد هم از این قاعده مستثنی نیست.

از آنجا که اعتیاد رابطه موثر و متاثر است، خانواده ای که یکی از عزیزانش در جریان سوء مصرف مواد اعتیاد آور قرار می گیرد ، آسیب می بیند (متاثر) و بدلیل نگرانی و کنترل بیش از حد آسیب می رساند (موثر)

پیشنهاد می شود که هم زمان با آموزش و درمان بیماران مصرف کننده مواد اعتیاد آور، خانواده ها نیز در جریان برنامه های (آموزشی – درمانی) حضور پیدا کنند.

نزدیک ترین افرادی که در زندگی فرد مصرف کننده مواد اعتیاد آور نقش دارند از جمله: پدر – مادر – همسر و نیز در پاره ای از موارد شامل فرزندان و سایر بستگان که روی فرد بیمار تاثیر گذار هستند، لازم است در جریان آموزش قرار گیرند.

برنامه های آموزش خانواده با اهداف زیر و با استفاده از 52 موضوع مرتبط با اعتیاد و نحوه برخورد صحیح با فرد بیمار، بر اساس 52 هفته در سال به شما خانواده های عزیز پیشنهاد می گردد:

  • ارتقاء سطح آگاهی خانواده در خصوص شناخت بیماری اعتیاد
  • آموزش موازی و همسوی خانواده و بیمار در راستای هدف مشترک (بهبودی)
  • کمک به افزایش اعتماد به نفس
  • کاهش رنج ناشی از پدیده شوم اعتیاد در خانواده
  • به تعادل رساندن سطح ارتباطات خانواده و بیمار
  • افزایش سطح امیدواری در خانواده
  • کمک به فرایند درمان
اعتیاد یک بیماری خانوادگی است، بهبودی هم می بایستی که خانوادگی باشد
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان